شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه به هیچ عنوان جایگزین پزشک نمی باشد و فقط اطلاعات اولیه را به شما می دهد.

سن شما چقدر است ؟

جنسیت

آیا در حال حاضر ضربان قلب شما بیشتر از ۱۲۰ است؟

آیا در حال حاضر درد قفسه سینه یا تنگی نفس یا تعریق سرد دارید؟

طپش قلب شما کدام یک از موارد زیر است؟

آیا همزمان با احساس طپش قلب چشمهایتان سیاهی می‌رود یا احساس گیجی می‌کنید؟

آیا پس از تند شدن ضربان قلب چند ثانیه بیهوش می‌شوید؟

سابقه کم خونی دارید؟

سابقه پر کاری تیروئید دارید؟

آیا سیگار یا قلیان می‌کشید؟

آیا سابقه آنژیوگرافی یا عمل جراحی قلب باز دارید؟

کدام یک از بیماری‌های زیر را دارید؟

آیا سابقه آریتمی یا ابلیشن دارید؟

خانه تماسدریافت نوبتوبلاگ