شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه به هیچ عنوان جایگزین پزشک نمی باشد و فقط اطلاعات اولیه را به شما می دهد.

سن شما چقدر است ؟

جنسیت

تنگی نفس شما کدامیک از موارد زیر است؟

آیا سابقه نارسایی قلبی دارید؟

آیا سابقه بیماری‌های قلبی، عروقی، سکته مغزی، آمبولی ریه در خانواده دارید؟

آیا سیگار یا قلیان می‌کشید؟

کدام یک از بیماری‌های زیر را دارید؟

آیا سابقه سکته قلبی داشته‌اید؟

آیا سابقه آنژیوگرافی یا عمل جراحی قلب باز دارید؟

خانه تماسدریافت نوبتوبلاگ