شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه به هیچ عنوان جایگزین پزشک نمی باشد و فقط اطلاعات اولیه را به شما می دهد.

سن شما چقدر است ؟

جنسیت

آیا سابقه بیماری‌های قلبی، عروقی، سکته مغزی، آمبولی ریه در خانواده دارید؟

آیا سیگار یا قلیان می‌کشید؟

کدام یک از بیماری‌های زیر را دارید؟

درد شما در کدام قسمت قفسه سینه است ؟

درد شما به کجا منتشر می‌شود؟

درد شما چقدر طول می‌کشد؟

آیا عرق سرد می‌کنید؟

آیا درد شما با خم و راست شدن یا نفس کشیدن تغییر می‌کند؟

آیا سابقه سکته قلبی داشته‌اید؟

آیا سابقه آنژیوگرافی یا عمل جراحی قلب باز دارید؟

خانه تماسدریافت نوبتوبلاگ